Rebirthing is in een ademhalingstechniek die tot doel heeft op eenvoudige wijze contact te maken met de eigen levensenergie. Je verbindt de inademing met de uitademing in een voortdurend ontspannen ritme waarbij je de pauzes in je ademhaling weglaat. Door op deze manier ontspannen en voortdurend vol en diep te ademen, kom je meer in contact met jezelf. Je wordt je meer bewust van de blokkades in je lichaam. In een reeks van sessies onder begeleiding wordt ernaar gestreefd de ademhaling te bevrijden van blokkades, zodat er een natuurlijke, volledige ademhaling ontstaat. Door door deze blokkades heen te ademen, openen die zich en komen de emoties die daarmee verbonden zijn vrij. Dit geeft ruimte, ontspanning en meestal ook nieuwe energie.