Mindfulness is een term die momenteel zeer in is. Wat je doet bij mindfulness is echter niet nieuw, het wordt al eeuwen gepraktiseerd onder de naam “meditatie”.
Mindfulness is dus een moderne term voor meditatie. Voor de beschrijving daarvan zie meditatie.