Bij innerlijk kind werk gaan we ervan uit dat ieder mens een ‘innerlijk kind’ heeft. Hiermee wordt bedoeld dat wij een deel in ons hebben dat nog steeds leeft in de oude gevoelens en overtuigingen van het kind dat we vroeger waren. Zolang we ons hier niet van bewust zijn, kunnen deze oude gevoelens en overtuigingen onze gevoelens en gedrag in het nu heel sterk bepalen. Door er bewust van te worden en ze te (her)beleven kun je ze loslaten en meer in de werkelijkheid van je volwassen leven in het heden komen. Voor een uitgebreide uitleg hiervan, zie Primal Rebirth® Therapie.