Emotioneel lichaamswerk is een lichaamsgerichte therapeutische methode, waarin door middel van lichaamsoefeningen en introspectie getracht wordt de geestelijke en lichamelijke gezondheid te verbeteren. Emotioneel lichaamswerk vindt zijn oorsprong in het werk van Alexander Lowen en Wilhelm Reich. Emotioneel lichaamswerk kent veel gemeenschappelijke kenmerken met bio-energetica.

Belangrijke bestanddelen van het lichaamswerk zijn ademhalingsoefeningen, inspannings-, ontladings- en ontspanningsoefeningen en stemwerk. Je leert doelen in het leven te formuleren en na te gaan welke hindernissen je te boven wil komen.