Veel mensen vragen mij geregeld waarom ik mijn praktijk Inner Buddha heb genoemd. Ben ik dan een Boeddhist? Gaat het dan puur om mediteren? Nee.
Innerbuddha_300dpi_500Rust, sereniteit, openheid en veiligheid zijn basisvoorwaarden in mijn praktijk en die wou ik verbeelden in het logo en de naam van mijn praktijk.
Als ik een afbeelding van Boeddha zie, dan straalt deze dit uit.
Inner Buddha dus, niet zozeer omdat ik een Boeddhist ben of mezelf als Boeddhist beschouw, wel omdat het Boeddhisme voor mij een inspiratiebron is: de weg naar binnen.
De weg naar het zelf, naar de kern.
De weg naar wie jij, ik, wij wezenlijk zijn, met al onze kwaliteiten en potenties.
Vandaar Inner Buddha.
Ook het kleurgebruik van het logo is symbolisch. Het staat voor de vier windrichtingen en de vier elementen.
De Kalachakra tantra schrijft een kleurenschema voor om verschillende richtingen aan te geven:

  • zwart = oost
  • geel = west
  • wit = noord
  • rood = zuid

De vier elementen lucht, vuur, water en aarde worden in de Kalachakra tantra ook genoemd met vier verschillende kleuren:

  • lucht = zwart
  • vuur = rood
  • water = wit
  • aarde = geel